Za izradu naših komponenata koristimo toplinsku obradu, prevlake i oplemenjivanje na svim vrstama pozicija. Istu uslugu nudimo i naručiteljima prema dogovoru i potrebama njihovog proizvoda.