Prema željama i potrebama naručitelja konstruiramo naprave i alate za probijanje i formiranje limova počevši od nacrta ili uzorka pa do gotovog izratka. Proizvedene naprave i alate testiramo u vlastitoj proizvodnji.