Naša CNC strojna obrada u mogućnosti je proizvesti i najzahtjevnije strojne komponente sklopova u tehnikama obrade metala kao što su tokarenje, glodanje, brušenje, erozija, provlačenje. Moguće su i druge tehnike obrade metala prema dogovoru i potrebama naručitelja.

Nudimo i obradu velikih konstrukcijama na 5-osnim strojevima, a za sve zahtjevnije pozicije prema zahtjevu naručitelja vršimo i mjerenje te izradu mjernih protokola na 3D mjernim uređajima.