Za potrebe zaokruživanja izrade kompletnih projekata izrađujemo i sve vrste limarskih komponenti, limarskih oklopa pa čak i zahtjevnih limarskih komponenata od visokootpornih materijala na temperature i koroziju.